Naučné stezky – Středočeský kraj

Tato rubrika momentálně obsahuje 329 publikovaných naučných stezek.

Naučná stezka procházela územím přírodní rezervace Kokořínský důl. Nešlo v pravém smyslu o ucelenou naučnou stezku, spíše o samostatné informační panely rozmístěné v trase původní a dnes již také zrušené naučné stezky Kokořínské rokle.

Naučná stezka seznamuje s pískovcovým skalním městem a stejnojmennou přírodní rezervací Příhrazské skály ležící na západním okraji chráněné krajinné oblasti Český ráj. Navštěvuje hrad Valečov a Drábské světničky.