Ilustrační foto: Guillaume Cattiaux, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons / ořez

Naučné stezky – městský obvod Praha 7

Přehled naučných stezek, které se nacházejí v hlavním městě Praze, v městském obvodu Praha 7. Tato rubrika aktuálně obsahuje 8 publikovaných naučných stezek.

Naučná stezka vede v trase první pražské elektrické tramvajové dráhy Františka Křižíka, vybudované mezi Letnou a Stromovkou u příležitosti Jubilejní zemské výstavy v Praze v roce 1891. K naučné stezce nicméně nejsou žádné informace a není jisté, zda má vůbec…

Zrušená stezka, nahrazená naučnou stezkou Přírodním areálem Botanické zahrady Praha. Seznamovala s několika chráněnými územími, provozními objekty Pražské botanické zahrady a historií trojské kotliny obecně.

Naučná stezka se nachází v západním cípu areálu Zoo Praha. Mapuje lidské poznání geologické minulosti naší planety a postupně nás provede od starohor až do čtvrtohor. Každá zastávka je doplněna vystaveným exponátem.

Naučná stezka seznamuje s přírodou a historií rozsáhlého parku Stromovka mezi čtvrtěmi Holešovice a Bubeneč. Vede od Výstaviště kolem planetária, Maroldova panoramatu bitvy u Lipan, Rudolfovy štoly a Šlechtovy restaurace k Místodržitelskému letohrádku.

Zrušená stezka, nahrazena v odlišné trase naučnou stezkou Pražské botanické zahrady v Troji. Procházela zalesněnými svahy vltavského údolí mezi pražskými městskými částmi Troja a Bohnice.